Munkaerő-kölcsönzés munkaerő-közvetítés átmunkálás fejvadászat diákmunka gyakornoki program outsourcing

Munkajogi kisokos

 

Minimálbér, garantált bérminimum 2015

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 105 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 24 160 forint, napibér alkalmazása esetén 4830 forint, órabér alkalmazása esetén 604 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 122 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 28 080 forint, napibér alkalmazása esetén 5620 forint, órabér alkalmazása esetén 702 forint.

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár.

 

Szabadság

Az alapszabadság mértéke húsz munkanap.

A munkavállalónak

Életkor (év)

 

Pótszabadságok száma

(nap)

25

1

28

2

31

3

33

4

35

5

37

6

39

7

41

8

43

9

45

10

 

A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben az adott meghatározott életkort betölti.

 

Gyermekek után járó pótszabadság

A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb

- egy gyermeke után kettő,

- két gyermeke után négy,

- kettőnél több gyermeke után összesen hét

munkanap pótszabadság jár.

 

- Ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos, a pótszabadság mértéke fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos.

 

- A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

 

Rendkívüli szabadságok

 

- Az apának gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő második hónap végéig, öt, ikergyermekek születése esetén hét munkanap pótszabadság jár, amelyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik vagy meghal.

 

- A fiatal munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár, utoljára abban az évben, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

 

- A föld alatt állandó jelleggel vagy az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen naponta legalább három órát dolgozó munkavállalónak évenként öt munkanap pótszabadság jár.

 

- A munkavállalónak, ha:

- a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,

- fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy

- vakok személyi járadékára jogosult

évenként öt munkanap pótszabadság jár.

 

 A munkavállaló részére, ha munkaviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg (kivéve az apának gyermeke születése esetén járó pótszabadság) a szabadság arányos része jár.

A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.

 

Bérpótlékok

A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.

A bérpótlék számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló egy órára járó alapbére.

A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor a havi alapbér összegét

- általános teljes napi munkaidő esetén százhetvennégy órával,

- rész- vagy általánostól eltérő teljes napi munkaidő esetén a százhetvennégy óra arányos részével kell osztani.

 

Vasárnapi, munkaszüneti napon történő munkavégzés

- Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,

- A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg. Ez a bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén.

 

Műszakpótlékok

- A munkavállalónak, ha a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár.

A változást rendszeresnek kell tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetének időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van.

- A munkavállalónak – a műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve – éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár.

 

Túlórapótlékok

A munkavállalónak ötven százalék bérpótlék vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár

- a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,

- a munkaidőkereten felül vagy

- az elszámolási időszakon felül

végzett munka esetén.

 

A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál és erre az alapbér arányos része jár.

 

A munkaidő-beosztás szerinti heti pihenőnapra (heti pihenőidőre), vagy munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék jár. A bérpótlék mértéke ötven százalék, ha a munkáltató másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít.

 

A szabadidőt vagy heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) legkésőbb az elrendelt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén legkésőbb a munkaidőkeret vagy az elszámolási időszak végéig kell kiadni. Ettől eltérően munkaidőkereten felül végzett munka esetén a szabadidőt legkésőbb a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni.

 

A felek megállapodhatnak úgy is, hogy a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december harmincegyedik napjáig adja ki a munkáltató.

 

 Készenlét és ügyelet

Készenlét esetén húsz–, ügyelet esetén negyven százalék bérpótlék jár.

Abban az esetben, ha az ügyelet során, ha a munkavégzés tartama nem mérhető, ötven százalék bérpótlék jár.

 

Pótlékátalány

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak úgy is, hogy egy olyan alapbért határoznak meg, mely magába foglalja a bérpótlékokat is.

Ez az alapbér tartalmazhatja:

- bérpótlékot

- készenlét vagy ügyelet esetén a munkavégzés díjazását és a bérpótlékot magában foglaló

havi átalányt.

Opus cégcsoport

LÉPÉSELŐNYBEN!

© 2015 opuswork.eu

All Rights Reserved.Minden Jog Fenntartva

Képviseleteink

Opus Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 3.

Mobil: +36 - 70 / 631 - 9440

Tel.: +36 - 22 / 500 - 600  

OPUS Veszprém

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Mobil: +36- 30 / 582 - 0866

OPUS Debrecen

4024 Debrecen, Blaháné u. 2.

Mobil: +36 - 70 / 883 - 7339